ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

พระบรมสารีริกธาตุ เม็ดขาวๆเม็ดใสๆ


พระบรมสารีริกธาตุ เม็ดขาวๆเม็ดใสๆ
ติดต่อร้าน

สุดปัง สุดปัง สุดปัง สุดปัง สุดปัง สุดปัง

#พระบรมสารีริกธาตุ เม็ดขาวๆเม็ดใสๆ เจ้าของเดิมเก็บรักษาไว้อย่างดี เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นของตกทอดมา เห็นมาตั้งแต่เกิดดูแล้ว เข้มขลังมีพลัง ยากที่จะหาที่สุดแเล้วก็ว่าได้ครับผม ปล.ความเชื่อส่วนบุคคล ชิ้นขนาดประมารเหรียญ 5 บาทไทย เป็นพระของ พระอรหันต

••พระบรมสารีริกธาตุ•• เรียกโดยย่อว่าพระบรมธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุแทนพระอรหันต ที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุท เหตุที่พระบรมสารีริกธาตุคล้ายอัญมณี พระบรมสารีริธาตุ หรือ พระบรมธาตุ ก็คือ พระบรมอัฐิ หรือ กระดูก ฉะนั้น การบำเพ็ญสมณธรรมมาเป็นเวลานาน จนดวงจิตหลุดพ้นจากโลกียวิสัย ปราศจากโลภ โกรธ หลง มีแต่ความเมตตา กรุณา ต่อสัตว์โลก ร่างกายก็อาจหลั่งสารบางอย่างที่ทำให้กระดูกแปรเปลี่ยนไปเช่นนี้ก็เป็นได้

••พระธาตุของพระอรหันต์สาวก•• ก็มีก็มีลักษณะเช่นกัน แม้แต่พระอริยสงฆ์ในปัจจุบันหลายรูป อัฐิของท่านก็แปรเปลี่ยนสภาพไปจากกระดูกคนธรรมดา เป็นเช่นเดียวกับพระธาตุ ดังปรากฏอยู่ทั่วไป อย่างเช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แห่งวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑบริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส ซึ่งเปิดให้ชมให้นมัสการ รวมทั้งพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล วัดดอนธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น จังหวัดอุบลราชธานี หลวงพ่อเฟื่อง อินทวัณโณ วัดคงราเลียบ หาดใหญ่ แต่ถึงกระนั้น พระบรมสารีริกธาตุที่เป็นรูปกระดูกคนธรรมดาก็ยังมี อย่างไรก็ตาม พระบรมสารีริกธาตุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน หรือแม้แต่พระพุทธรูปที่สร้างกันขึ้นไว้ทั่วไป ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารำลึกถึงองค์สมเด็จพระศาสดา ที่ทรงประทานคำสั่งสอนให้เรายึดถือดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขนั่นเอง

✅ สนใจพระเครื่อง-เครื่องรางติดต่อสอบถาม {แจ็คเชียงดาว}

☎️โทร 0810312139 ID LINE 0810312139

✅ วัตถุมงคลรับประแท้กัน 100 % เก้คืนเติมทุกบาททุกสตางค์ไม่งอแงรับผิดชอบทุกกรณี

✅>>สำคัญ<< กรณีขายคืนทางร้านขอสงวนสิทธิ์รับชื้อคืนหรือไม่ชื้อคืนก็ได้ กรณีรับซื้อคืนทางร้านขอหัก 30 % จากราคาวัตถุมงคลที่เช่าบูชาไป หรือ ตามราคาขึ้น~ลง ณ เวลาปัจจุบันหรือตามภาวะเศรษฐกิจ

✅รับเช่าจัดหาแลกเปลียนรับฝากวัตถุมงคล มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดพระเครื่องทิพเนตรเชียงใหม่ ซ.5 ร้านแจ็คเชียงดาว จัดส่งร้านแจ็คเชียงดาว ตลาดทิพเนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 0810312139

พฤ, 9 ก.ค. 2563, 15:51
24 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.