ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

รูปหล่อบูชาหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดป่าสาลวัน ปี 2518


พรมารดา อมูเลท
0812879235
kai6518
ศราพงค์ วงค์น้ำ

รูปหล่อบูชาหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดป่าสาลวัน ปี 2518
12,500 บ.

พระบูชาหลวงปู่เสาร์‬ กันตสีโล วัดป่าสาลวัน หน้าตัก 5 นิ้ว ปีพ.ศ.2518 สภาพสวยผิวหิ้งเดิมๆ ฐานหนาพับสองชั้น พิธีใหญ่หายาก เป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในงานมาในงานนมัสการ พระบรมสาริกธาตุ และงานทักษิณานุสรณ์ บูรพาจารย์ องค์พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล,พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต,พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม บูรพาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน...
พิธีดังกล่าวนี้จัดขึันเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2518 โดยสร้างที่วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา งานนี้มีรวมพระคณาจารย์สายกรรมฐานมามากมาย และในงานนี้ก็มีวัตถุมงคลที่ระลึกทั้งเหรียญและพระบูชา
ขนาด 5 นิ้ว ที่ทำออกมา ได้แก่ พระอาจารย์เสาร์, พระอาจารย์มั่น,พระอาจารย์สิงห์,หลวงพ่อพุธ
+++โดยมีรายนามพระอาจารย์กรรมฐานที่มาร่วมงาน+++
1.หลวงปู่เทศก์ เทสก์รังสี วัดหินหมากเป้ง
2.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
3.พระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดเลยหลง
4.หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก
5.พระอาจารย์สำราญ ขันติโน วัดป่าธรรมรังสี
6.พระครูบริบาลสังฆกิจ วัดอุดมรัตนาราม
7.พระเทพบัญฑิต วัดศรีเมือง
8.พระครูพิศาลสารคุณ วัดป่าธรรมรังสี
9.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดป่าสุทธาวาส
10.พระอาจารย์บุญที วัดสุจินท์ประชาราม
11.พระอาจารย์บุญ ชินวังโส วัดป่าศรีสว่สงแดนดิน
12.หลวงปู่กงแก้ว ขันติโก วัดป่ากลางสนาม
13.พระสุธรรมคณาจารย์ วัดประชานิยม
14.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรต
15.พระครูพินิจสังฆการ วัดศรีนวล
16.พระครูวิจิตร ธรรมพาณี วัดสำราญนิเวศน์
17.พระอาจารย์บัวพา ปญฺญาภาโส วัดป่าพระสถิตย์
18.พระอาจารย์ผั้น ปาเรสโก วัดถ้ำเอราวัณ
19.พระอาจารย์ไสว โสภิโต วัดบูรพาราม
20.พระราชคุณาภรณ์ วัดศรีโพนเมือง
21.พระศาสนดิลก วัดศรีอุบล
22.พระครูศีลคุณาภรณ์ วัดป่าแสนสำราญ
23.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
24.หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน
25.พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโนนทัย
26.พระพิศาลสนกิจ วัดสุทธิมงคล
27.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดธรรมนิเวศน์นาราม
28.พระครูปลัดอำนวย อุตตโม วัดสุปัฏนาราม
29.พระครูปัญญา วัดเขาธรรมวนาราม
30.พระอาจารย์จันทร์ เขมะศิริ วัดป่าวิริวัลย์วนาราม
31.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม วัดกระดึงทอง
32.พระครูพิศาลปัญโญภาส วัดภูธรพิทักษ์
33.พระอาจารย์แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์
34.พระเจือ สุพโล วัดป่าคลองกุ้ง
35.พระอาจารย์เครียม ธัมธโร วัดมงคลธรรมาวาส
36.พระอาจารย์บุญมี ฐิตปัญญโญ วัดประชานิยม
37.พระอาจารย์ปลัดใหญ่ ญาณวีโร วัดป่าวีระญาณ
38.พระครูวิชัย ปสณฺโน วัดนาควัชรโสภณ
39.หลวงพ่อประสาน ปัญญาพโล วัดคามวาสี
40.หลวงพ่อสมัย ธีฆายุโก วัดโนนแสงทอง
41.หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดสุนทราราม
ฯลฯ
โดย
+พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
+หลวงปู่แว่น ธนปาโล ดับเทียนชัย
+หลวงปู่สาม อกิญจโน ปิดพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์
ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่ที่น่าสะสมบูชา

12500 ส่ง kerry ครับ

0812879235

พ, 8 ก.ค. 2563, 14:57
84 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.