ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

Masterpiece พระอุปคุตพม่า


Masterpiece พระอุปคุตพม่า
ติดต่อร้าน

Masterpiece พระอุปคุตพม่า พระแห่งโชคลาภคุ้มกันภัย แกะสลักจากหยกขาวพม่า เนื้อผงว่าน ลงรักชาดทอง เก่าเกิน 100 ปี วิจิตรงดงามควรคู่กับการบูชา ขนาดเล็ดห้อยคอได้ ยากที่จะหา

พระอุปคุตพม่าเป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นแทนพระอรหันต์สาวกสำคัญรูปหนึ่ง ซึ่งได้รับการยกย่องว่า มีความเป็นเลิศทางอิทธิฤทธิ์ ในสมัยหลังพุทธกาล เช่นเดียวกันกับที่ พระโมคคัลลาน์ ได้รับการยกย่องสมัยเมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ชาวพม่ารามัญนับถือพระอุปคุตเถระ กันเป็นจำนวนมาก จึงมีการแกะสลักรูปบูชาของท่านขึ้นมาคนพม่าเชื่อว่าพระอุปคุตนั้นท่านแบ่งภาคไปอยู่ในมหาสมุทรทิศต่างๆทั้ง ๘ ทิศ และอยู่กึ่งกลางมหาสมุทรอันเป็นทะเลน้ำนมด้วย การบูชาพระอุปคุตของพม่าจึงมักบูชา ๔ องค์ ๘ องค์ เป็นต้นพระอุปคุตท่านนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์สูงสุดและมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ “หลวงปู่โลกอุดร” ครูบาอาจารย์หลายท่านยืนยันว่าท่านก็คือหลวงปู่โลกอุดรพระองค์หนึ่งด้วยที่ชอบมาในรูปของ “หลวงตาดำ” ใส่จีวรแบบขอไปที ดูตลกๆ พระอุปคุตท่านนี้ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าจะดำรงสังขารอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมจนครบ ๕ พันปี ดังนั้น ในทุกวันนี้พระอุปคุตท่านก็ยังดำรงคงสังขารไว้ ผู้ได้ฌานสมาธิก็สามารถถอดจิตไปกราบท่านใต้เกษียรสมุทรได้

สนใจพระเครื่อง-เครื่องราง ติดต่อสอบถม {แจ็คเชียงดาว} โทร 0810312139 ID LINE 0810312139 วัตถุมงคล รับประแท้กัน 100 % รับเช่าจัดหาแลกเปลียน รับฝาก วัตถุมงคล มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดพระเครื่องทิพเนตรเชียงใหม่ ซ.5 ร้านแจ็คเชียงดาว

พ, 25 ธ.ค. 2562, 20:02
22 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.