ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

พระสะหลี๋เวียงแก้ว จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ 2554


พระสะหลี๋เวียงแก้ว จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ 2554
ติดต่อร้าน

พระสะหลี๋เวียงแก้ว จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ 2554 จำนวนสร้าง 399 องค์ เป็นพระของขวัญที่ครูบากฤษดาท่านได้สร้างแจก และมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ทำบุญซื้อที่ดินถวายวัด มวลสารประกอบด้วยผงวิเศษ และเส้นเกศาครูบากฤษดา ขณะปลุกเสกพระสะหลี๋เวียงแก้วนี้ ในนิมิตได้เห็นเป็นแก้วผลึกใสเหมือนเพชรไปหมดทั่วองค์พระ

หนึ่งในสุดยอดพระเนื้อผง สายครูบากฤษดา อีกรุ่นหนึ่งครับ เนื้อหามวลสารสุดยอด เจตนาการสร้างดีมาก และใช้ได้ดีทุกทาง สร้างน้อย หายากมากๆ โชคลาภไหลมาเทมาครับ คำว่า “สะหลี๋” เป็นภาษาพื้นเมืองทางเหนือ เป็นคำที่ดี เป็นสิริมงคล เป็นคำขึ้นต้นของคำให้พรทางเหนือ และอีกนัยหนึ่งยังเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อต้นโพธิ์ (ต้นสะหลี๋) ในทางเหนืออีกด้วย
ต้นโพธิ์ เป็นไม้มงคล ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก กล่าวคือก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้นั้น พระองค์ได้จำศีลภาวนาอยู่ใต้ร่มโพธิ์ หรือต้นสะหลี๋ อีกทั้งโดยลักษณะของต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขามากมาย ทำให้เกิดความร่มเย็น จึงมีความเชื่อของคนทางเหนือที่ว่าเมื่อถึงประเพณีสงกรานต์ ชาวบ้านจะพากันนำไม้ค้ำไปค้ำที่ต้นสะหลี๋ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นแก่ตนเอง

ส่วนคำว่า “เวียงแก้ว” ในความหมายทางเหนือนั้น หมายถึง นิพพาน ซึ่งมักจะได้ยินในบทสวดทางเหนือกล่าวถึงเวียงแก้วนี้ว่า “เวียงแก้วยอดมหาเนรปาน” นั่นเอง

พุทธานุภาพของพระผงรุ่นนี้นั้น ครูบาท่านกล่าวไว้ว่า “ดีทุกทาง” เมตตานำ และก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและนำพาซึ่งโชคลาภแก่ผู้ที่บูชา อีกทั้งยังมีพุทธานุภาพเสมือนเป็นเกราะแก้ว 9 ประการคุ้มกันภยันตรายต่างๆ ได้อีกด้วย

หาเครื่องรางล้านนาอยู่โปรดคิดถึง {แจ็คเชียงดาว}
If you looking for amulets of lanna please contact me. Amulets is 100% authentic @jackchiangdao
杰清迈正宗泰国佛牌附有比赛证书或保证卡. 0810312139
เชิญชมสินค้าเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ล้านนาอมูเลท ตามลิงค์
http://www.lannaamulet.com/

ส, 17 ส.ค. 2562, 11:07
800 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.