ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

พระกริ่งโพธิสัตว์ทันใจครูบากฤษดา


พระกริ่งโพธิสัตว์ทันใจครูบากฤษดา
ติดต่อร้าน

พระกริ่งโพธิสัตว์ทันใจครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง (ป่ายาง) เป็นพระกริ่งรุ่นแรก อันเป็นทรงพิมพ์เอกลักษณ์ของครูบาท่าน คณะศิษย์สร้างถวายเพื่อออกทำบุญงานกฐินในปี 2543 มี 2 แบบ คือ พระช่อ และพระกริ่ง โดยพระกริ่งมี 2 เนื้อ เนื้อชนวน และเนื้อนวะโลหะ

1) พระกริ่งเนื้อชนวน จำนวนการสร้าง 108 องค์ หล่อที่วัด แต่ด้วยเพราะการหล่อแบบโบราณนั้น พระมีโอกาสที่จะเสียหายได้มาก ช่างหริผู้ควบคุมการหล่อพระจึงได้หล่อพระเผื่อไว้ประมาณ 50 องค์ โดยคัดพระที่สมบูรณ์ที่สุดตอกเลข 1-108 และพระที่หล่อเกินมาตอกเลขตั้งแต่ 109 พระหล่อชุดนี้ใช้สูตรการหล่อแบบวัสดุทัศน์ ซึ่งในวันหล่อพระได้มีญาติโยม ผู้ร่วมงานกฐินได้ใส่ทอง เงิน นาค และโลหะของมีค่าในเบ้าหลอม ทำให้ได้เนื้อพระที่ออกมาเฉพาะตัวไม่สามารถหล่อเนื้อพระให้ได้แบบเดียวกันได้อีก พระกริ่งชุดนี้ได้ปั้นหุ่น หล่อพระ ตัดช่อตบแต่ง ตอกโค๊ต ภายในวันเดียว จึงเป็นที่มาเรียกว่า พระกริ่งโพธิสัตว์ทันใจ โดยพระชุดนี้ตอกโค๊ตดอกจันทร์ 1 ตัว และตอกตัวเลขกำกับทุกองค์
2) พระกริ่งเนื้อนวะโลหะ จำนวนการสร้าง 1,100 องค์ ได้หล่อพระที่โรงงานช่างหริ แล้วนำเข้ามาทำพิธีปลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งเนื้อชนวน คณะผู้จัดสร้างได้ขออนุญาตครูบาจัดสร้าง 1,000 องค์ และได้หล่อพระสำรองไว้ 100 องค์ รวมเป็น 1,100 องค์
แยกเป็น 2 แบบ
2.1) เนื้อนวะโลหะธรรมดา จำนวนการสร้าง 1,000 องค์ ได้ตอกโค๊ตดอกจันทร์ 1 ตัว ตอกตัวเลข และมีรอยจารครูบาทุกองค์ พระเนื้อโลหะธรรมดาจะใส่ในกล่องสีแดง
2.2) เนื้อนวะโลหะกรรมการ จำนวนการสร้าง 100 องค์ เนื้อพระแบบเดียวกับนวะโลหะธรรมดา เพียงแต่ตอกโค๊ตดอกจันทร์ 2 ตัว ตอกตัวเลข ไม่มีจาร ใส่กล่องสีฟ้า เพื่อง่ายต่อการแยกแยะ พระกริ่งชุดนี้มอบให้แก่คณะผู้จัดสร้าง
พระกริ่งชุดนวะโลหะนี้ ได้เข้าพิธีปลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งเนื้อชนวน ครูบาอธิฐานจิต ปะพรมน้ำมนต์ ทำให้พระกริ่งบางองค์โดนน้ำมนต์ บางองค์ไม่โดน องค์ที่โดนน้ำมนต์เมื่อเสร็จพิธี เก็บใส่กล่องผ่านมาหลายปี จะเกิดคราบสนิมเขียวบ้าง คล้ำบ้าง บางองค์ก็มีเศษดอกไม้แห้งติดอยู่ ข้อสังเกตพระกริ่งโพธิสัตว์ทันใจทุกเนื้อ ให้สังเกตโค๊ตตัวเลข ต้องเหมือนกันหมดทุกเนื้อ เพราะตอกจากโค๊ตตัวเลขชุดเดียวกัน และโค๊ตดอกจันทร์ที่ตอกจะตอกตามแบบของพระกริ่ง ไม่มีการตอกโค๊ตดอกจันทร์ 3 โค๊ต 4 โค๊ต หรือมากกว่านี้อย่างเด็ดขาด
3) พระช่อ จำนวนการสร้าง 9 ช่อ เนื้อนวะโลหะ ช่อละ 9 องค์

ส, 10 ส.ค. 2562, 12:18
318 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.