ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

มีดหมอหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์


มีดหมอหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ติดต่อร้าน

#มีดหมอหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีดหมดหลวงพ่อทบศักสิทธ์มาก มีเป็นแบบด้ามงาฝักไม้และแบบด้ามพันลายธงชาติ ขนาด 5 นิ้ว เป็นเหล็กจารด้วยมือทั้ง 2 ด้าน ตรงโคนของใบมีดจาร์ยันต์ 3 รูปยันต์ 3 หรือเรียกอีกอย่างว่า ยันต์ใบพัด นั้นเอง ยันต์นี้..ท่านที่มีความชำนาญ ในอักขระเลขยันต์ หรือคนที่สนใจ จะพบว่า ปกติแล้วยันต์ สาม พระเกจิหลายท่านมักจะลงอักขระ หัวใจพระรัตนตรัย มะ อะ อุ หรือไม่ก็เป็นพระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า สุ คะ โต หรืออีกยันต์ที่พบบ่อยคือ หัวใจพระบารมี 30 ทัส แต่ใบมีดหลวงพ่อทบเล่มนี้จะลงพระคาถา หัวใจพระเจ้าห้าพระองค์..เพราะเป็นสูตรเรียกลงอักขระ สายนะปัทมัง พระเจ้าห้าพระองค์นั้นเองด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า สายวิชาหลวงพ่อทบคือ นะปัทมังแม่บทพระเจ้าห้าพระองค์ ดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น ยิ่งมีเหตุผลมากที่สุด และเป็นเครื่องยืนยันสายวิชาได้อย่างแท้จริง ท่านจะใช้ยันต์หลักในสายของท่าน เช่นเหรียญ 2491 หลังเหรียญก็ใช้ยันต์ นะปัทมัง พระเจ้าห้าพระองค์ ตะกรุดท่านก็จะจารยันต์นี้เสมอ การเรียกสูตรลงอักขระและองค์ยันต์ ในใบมีดเล่มนี้ บ่งบอกสายวิชา ของหลวงพ่อทบ ชัดเจนที่สุด เป็นการจารอักขระแคว ตลอดทั้ง 2 ด้าน ของใบมีด รอย

#หาเครื่องรางล้านนาอยู่โปรดคิดถึง {แจ็คเชียงดาว} 
If you looking for amulets of lanna please contact me. Amulets is 100% authentic @jackchiangdao
杰清迈正宗泰国佛牌附有比赛证书或保证卡. 0810312139

#เชิญชมสินค้าเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ล้านนาอมูเลท ตามลิงค์
http://www.lannaamulet.com/

ส, 25 พ.ค. 2562, 17:40
116 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.