ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

สะเก็ดดาวหรืออุลกมณีหินนำโชค


สะเก็ดดาวหรืออุลกมณีหินนำโชค
ติดต่อร้าน

#สะเก็ดดาวหรืออุลกมณีหินนำโชค..มาจากนอกโลก เข้มขลังในตัวเอง สะเก็ดดาว คือวัตถุที่สืบเนื่องมาจากอุกกาบาตพุ่งชนโลก มีหลายชื่อตามที่มาและการพบเห็น เช่น อุลกมณี แก้วข้าว พลอยจันทรคราสหรือ หินจันทรคราส มหานิล แก้วดำ หยดน้ำฟ้าหรือมณีหยาดฟ้า เหล็กไหลต่างดาวและ ภาษาอังกฤษเรียก Tektite มาจากคำว่า Tektos ในภาษากรีก แปลว่า หลอมละลาย

#คุณสมบัติของสะเก็ดดาว สะเก็ดดาว เรียกว่าเป็นหินนำโชคแก่ผู้ที่มีไว้กับตัว อีกทั้งยังสามารถ ใช้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ ภูตผีปีศาจต่างๆมิให้มากล้ำกรายได้ด้วย เป็นวัตถุที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีพลังงานสะสมอยู่มหาศาล จึงอาจเรียกได้ว่ามีฤทธิ์ในตัว เมื่อนำมาประกอบด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง จึงทำให้มันสามารถสลายพลังงานเชิงลบ (สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย) ไปได้ และเนื่องจากเป็นวัตถุที่มีสีดำสนิท จึงทำให้มันสามารถ ดึงดูดพลังที่ดี ๆ เข้ามา อีกทั้งยังส่งเสริม (ให้พลัง) เชิงบวกแก่วัตถุอื่น ๆ ให้มีพลังสูงขึ้นได้อีกด้วย นับเป็นวัตถุที่เหนือกว่าวัตถุอื่นใดในโลก ที่บันดาลสิ่งดีๆแก่ผู้ครอบครองได้ และยังส่งเสริมให้ชีวิตเจริญขึ้น เสริมเสน่ห์ชักจูงให้ผู้อื่นรักใคร่นับถือ เรียกว่ากลับร้ายกลายเป็นดี ทวีลาภเลยทีเดียวหรือกล่าวได้ดังนี้ให้โชคแก่ผู้ครอบครอง ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ อัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นแหล่งของพลัง กระตุ้นเตือนจิตสำนึก ก่อให้เกิดความจดจำที่แม่นยำ ลึกซึ้งหากนำมาใช้ตอนปฏิบัติทำสมาธิจิต การพกพาไว้กับ ตัวจะเป็นการเพิ่มพลังแก่ออร่ารอบตัว ทำให้ออร่าเข้มเข็ง มั่นคง ปกป้องคุ้มครองและขับไล่สิ่งที่มารุกราน ขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้าย
มีความเชื่อว่าการเก็บสะเก็ดดาวไว้ในบ้าน จะช่วยป้องกันอัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆได้

#หาเครื่องรางล้านนาอยู่โปรดคิดถึง {แจ็คเชียงดาว} 
If you looking for amulets of lanna please contact me. Amulets is 100% authentic @jackchiangdao
杰清迈正宗泰国佛牌附有比赛证书或保证卡. 0810312139

#เชิญชมสินค้าเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ล้านนาอมูเลท ตามลิงค์
http://www.lannaamulet.com/

พ, 15 พ.ค. 2562, 20:53
1,135 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.