ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

คัมภีร์ใบลาน-ปั๊บสาล้านนา


คัมภีร์ใบลาน-ปั๊บสาล้านนา
ติดต่อร้าน

#คัมภีร์ใบลาน-ปั๊บสาล้านนาสมุดบันทึกอักขระคาถา ของชาวลานนา สภาพสวยสมบุญ ชิ้นนี้ทำจากใบลาน คัมภีร์ใบลาน-ปั๊บสาล้านนา ผุดแหล่งค้นคว้าประวัติศาสตร์ การทำพับสานี้เป็นการบันทึกของชาวบ้าน ชาวบ้านมักนิยมบันทึกคติ ความเชื่อ พวกยันต์ คาถาต่าง ๆ ตำราต่าง ๆ ไว้ในพับสา มีส่วนน้อยที่พบเรื่องของศาสนา เรื่องของศาสนาที่พบจะเป็นเรื่องของบทสูตรต่าง ๆ กรรมฐาน หรือคำสุมาครัวทาน คำถวายทานต่าง ๆ แต่ก็สัมพันธ์กับการใช้งานของชาวบ้าน นอกจากนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของพับสาส่วนใหญ่จะเป็นพ่อน้อย พ่อหนาน เป็นชาวบ้านที่มีวิชาการ องค์ความรู้โดยบันทึกสืบเนื่องมาจากสมัยที่ได้บวชเรียน และไม่พบว่ามีผู้หญิงเป็นเจ้าของพับสาเลย พับสานั้นได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากในสมัยที่เป็นชาตินิยม มีการรณรงค์ให้ใช้ภาษากลาง พับสาจึงถูกเผาทำลาย ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ มาจึงมองไม่เห็นคุณค่าและไม่สามารถอ่านออกได้ ลวดลายศิลปะที่พบเป็นภาพเกี่ยวกับยันต์เทียน คาถาต่าง ๆ ยันต์ผ้า ยันต์สัก ยันต์ที่เขียนในแผ่นทอง ยันต์ผ้าจ้าน หรือจะเป็นภาพประกอบการหาฤกษ์ยาม การสร้างบ้าน การปลูกพืช ภาพประกอบการรักษาแผนโบราณ และลวดลายศิลปกรรม และภาพประกอบการคำนวณชะตาชีวิต ตำราพรหมชาติ ลวดลายศิลปะที่พบนั้นเป็นลักษณะของงานพื้นบ้าน ผู้ที่เขียนพับสาส่วนใหญ่จะเป็นพ่อน้อย พ่อหนานเพราะบางคนก็ไม่มีฝีมือในการวาดภาพ วาดเขียน ฝีมือจึงออกมาแตกต่างกันตามสามารถและความถนัดซึ่งฝีมือที่พบส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยประณีตเพราะอาจไม่ได้เน้นรูปภาพเท่าไรนักเรื่องจากให้ความสำคัญกับตัวอักษรที่มากำกับมากกว่า

#หาเครื่องรางล้านนาอยู่โปรดคิดถึง {แจ็คเชียงดาว}
If you looking for amulets of lanna please contact me. Amulets is 100% authentic @jackchiangdao
杰清迈正宗泰国佛牌附有比赛证书或保证卡. 0810312139

#เชิญชมสินค้าเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ล้านนาอมูเลท ตามลิงค์
http://www.lannaamulet.com/

ศ, 29 มี.ค. 2562, 15:18
76 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.