ค้นหาร้านค้า / Search Shop

ค้นหาเครื่องราง / Search Item

ติดตามพัสดุ

แบนเนอร์โฆษณา

รูปถ่ายครูบาพรหมมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน.


พรมารดา อมูเลท
0812879235
kai6518
ศราพงค์ วงค์น้ำ

รูปถ่ายครูบาพรหมมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน.
ติดต่อร้าน

รูปถ่ายครูบาพรหมมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน. ขนาด 8 คูณ 10 ไม่รวมกรอบ

".. คนเราเกิดมา มีร่างกายเป็นที่อยู่อาศัย
อุปมาเป็นบ้านที่กำลังไหม้ไฟ
เพราะการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเหตุ

บัดนี้ไฟกำลังไหม้บ้านเรือนเราอยู่เสมอ ๆ ตลอดเวลา
ผู้มีสติ ปัญญา นำสมบัติอันมีค่าค่อย ๆ ขนออกจากบ้าน
ที่กำลังไหม้ไฟอยู่นี้

สมบัติอันมีค่านั้นก็คือ การกระทำคุณงามความดี
สร้างบุญกุศล ความดีที่ทำลงไป อย่างไร ๆ
ก็ไม่มีวันสูญหาย จงจำใส่ใจไว้

ไม่มีสิ่งใดที่ไหนที่จะนำทางชีวิตของเรา
ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ มีแต่บุญกุศล เท่านั้น .."

โอวาทธรรม หลวงพ่อพระพุทธบาทตากผ้า 
(ครูบาพรหมา พรหฺมจกฺโก)

จ, 28 ม.ค. 2562, 09:20
245 ราย

Copyright Lanna Amulet All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท ล้านนา อมูเล็ต จำกัด.